Sjelens ansikt nummer 4

Sjelens ni ansikter beskrives i Enneagrammet. Det er ni forskjellige mønster vi mennesker opererer under. Veldig lærerrikt for den som søker noe mer, og har evnen til å tenke utenfor boksen 👌

De glemte barna

For en tid tilbake i 2011 var jeg i Adresseavisen som en del av et prosjekt de kalte De glemte barna. Prosjektet handlet om barnevernsbarn som var sviktet av omsorgspersoner og utsatt for grove overgrep. De ville gi barna en egen stemme i offentligheten. Se mer her.

Barna var helt eller delvis under statens omsorg eller bistand som det offentlige hadde utpekt. Barna ble manipulert og truet til tross for at de befant seg i en allerede sårbar og vanskelig livssituasjon. 

Jeg var ett av barna.. Se mer her

Superhelten Ann Helen Nilsen?

Nå har det gått meg sus for øre at jeg er en SUPERHELT!

Wow, superhelt faktisk. Det er vel ikke noe en er sånn uten videre, tenker jeg.

Er jeg det??

Slik jeg betegner en superhelt, er en som er noe for andre, og ikke bare tenker på seg selv. Det er noen du har reddet, eller står opp for. Gjerne har du falt mange ganger, og likevel reiser seg opp og står fjellstøtt. Superhelter vil gjerne hjelpe andre, og de er glade på andres vegne. De liker ro og orden, og brenner for rettferdighet. Ønsket om en balansert verden er noe den tror på, og vil jobbe for. Superhelten er svaret på det samfunnet trenger. En bedre verden, med rom for ytringer og varslinger om ting som ikke er greit.

Der har dere meg! Superhelt Ann Helen.


 

Hva med de som ikke skriker så høyt?

Nå er det lenge siden siste blogginnlegg, og nå er jeg tilbake med flere sannheter.

Det startet i dag med at jeg ikke fikk sove fordi det var både slitsomt og svett å bli liggende lenger enn kl. 07 på en søndag. Tok meg en dusj, og lagde meg en tekopp.

Til frokost ville jeg ha gulost. Til min store provokasjon. Sikkert ikke noe big deal for noen, men for meg bekrefter det nok en gang hvor overfladisk det har blitt.

Bildet får si resten.

Passer ikke inn i offentlig sektor

Vi surret et teppe rundt den nyinnkjøpte prompemaskina. Den hadde kraftig lyd, så måtte dempe litt. Under pulten til en kollega la vi den i en pose sammen med tomflaskene. Med fjernkontroll ga den fra seg en grei salve, og folk lo. Det er visst ikke bare jeg som har prompehumor!

Den dagen du ikke tillater deg selv å være barnlig leken, så har du mistet noe viktig ved deg selv. Det er gjennom lek, du blir kreativ.

Selv tok jeg på meg parykk og klovnenese på jobb. Det er jo en fin måte å skape liv på, og det er lettere å slippe seg løs. Moro med litt utenom det vanlige i en ellers ensformig kontorhverdag. 

Ikke alle tok den humoren, og mente den ikke passet i offentlig sektor. Men det er kanskje der den passer aller mest. 

Må tørre å være barnslig!

Bensinfylling og motiverende ledelse

Når ansatte må dra til nærmeste bensinstasjon for å fylle tanken, så kan det være et tegn på at man lider under en demotiverende ledelse.

Linda Lai om ledelse:

"Motivasjon er drivkraften bak innsats. De fleste ledere ser betydningen av motiverte medarbeidere som drar i riktig retning, men ledere ødelegger likevel motivasjonen til medarbeiderne gjennom dårlig, men velment ledelse."

Men veien til helvete er som kjent brolagt med gode intensjoner. Mange ledere gjør det stikk motsatte av det som fungerer best.

Eksempler på demotiverende ledelse (med erfaringer fra eget arbeidsliv):

  • Lave forventninger og mistillit  

(når lederen følger med deg, og tar deg på den minste lille ting)

  • Kontroll, overvåking og detaljstyring 

(når enkelte medarbeidere må rapportere til leder hva de bruker dagen sin på ved å føre logg ved alt de foretar seg gjennom dagen, eller når leder faktisk ringer til fastlegen for å sjekke om den ansatte er syk, spør og blander seg til det beste for bedriften. Eller når lederen står og venter på den ansatte etter en biltur på bensinstasjonen for å gi kjeft, fordi det spiller en stor rolle om vedkommende går den strekningen, eller tar bilen! Eller at du ikke får ta de pausene du trenger mens du er halvveis sykmeldt)

  • Måletyranni: For mange, for hyppige, for urealistiske eller lite meningsfylte mål

(når du blir målt på antall saker, mens datasystemet du bruker, til tross for at det er nytt; er tungvint, uoversiktlig og lite brukervennlig, slik at det avslører at ingen egentlig har tenkt på effektivitet)

  • Dominans og ordre fremfor inspirasjon og formidling av mening

(når du er redd for å si din mening i frykt for utfrysingen i etterkant, og når du faktisk får fyken fordi du er en som sier fra om kritikkverdige forhold)

  • Oppmuntring til rivalisering og konkurranser, fremfor samarbeid og deling

(når du i bisetninger får vite hva ledelsen har bestemt seg for, eller får tredd arbeidsprosessen nedover hodet. og når du som sykmeldt får høre at du er årsak til økte køer)

  • Selvopptatthet: Lederen setter seg seg i sentrum og er mer opptatt av å "være" leder enn å gjøre en god jobb

(når lederen tror vi lever på 50-tallet da lederen satt øverst og de andre bare skal følge ordre. Med andre ord; når lederen ikke skjønner eller har lært at det er flat struktur som gjelder for god ledelse)

Så bærebjelken for motiverende ledelse er AUTONOMI (selvledelse) som innebærer at medarbeiderne får handlingsrom til å bruke sin kompetanse og gjøre egne vurderinger og valg, innen rammene av sin jobbrolle. Fremtidens ledere bør satse på å lære medarbeidere å lede seg selv.

Ledere som bidrar til selvledelse, viser i praksis hva det betyr «å spille andre gode». Og de bør starte med seg selv.

Kilde: https://www.bi.no/forskning/business-review/articles/2017/02/demotiverende-ledelse/

 

Endringer i loven om midlertidig ansettelse

1.juli 2015 endret regjeringen reglene rundt midlertidig ansettelse som innebærer en ny, generell adgang til midlertidig ansettelse uten vilkår i inntil tolv måneder, kombinert med begrensinger, blant annet karantene og kvote.

Hovedregelen er at arbeidstaker skal ansettes fast. En generell adgang til midlertidig ansettelse i inntil tolv måneder kombineres med tre ulike begrensninger for å hindre misbruk og for å beskytte den midlertidig ansatte. Det innføres en karantene på oppgavene hvis arbeidstakeren ikke får videre ansettelse i virksomheten, en kvote for antall arbeidstakere som kan være ansatt på det generelle grunnlaget i virksomheten og en begrensning på adgangen til å inngå individuelle avtaler om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden for arbeidstakere ansatt på det generelle grunnlaget.

At tilkallingsvikarer blir foretrukket ble forsterket når 11 faste ansatte i en omstillingsprosess måtte gå, mens tilkallingsvikarene ble værende.

Ansettelse av nye tilkallingsvikarer

To virkedager senere etter min avgang gikk det ut beskjed fra ledelsen om at de var på utkikk etter opptil fire nye tilkallingsvikarer, fordi de så behov for å knytte til seg flere tilkallingsvikarer for å holde produksjonen oppe gjennom sommeren. Allerede den 15. mai starter to nye tilkallingsvikarer. I tillegg er vikarbruken på hovedkontoret nylig økt fra 4 til 6.

Hva med karanteneloven på denne arbeidsplassen?

Hva menes med karantene?

En generell adgang til midlertidig ansettelse begrenses med en karanteneperiode på tolv måneder for arbeidsgiveren i de tilfellene arbeidstakeren ikke får videre ansettelse. Karantenebestemmelsen fremgår av § 14-9 nytt syvende ledd. Ved avtaleperiodens slutt, vil arbeidsgiver stå fritt til enten å avslutte arbeidsforholdet (uten å oppgi grunn), eller å videreføre ansettelsen i fast stilling, eventuelt som en midlertidig ansettelse, men på et annet grunnlag. Dersom arbeidsforholdet avsluttes, inntrer en karantene på arbeidsoppgavene, det vil si et forbud mot å ansette noen midlertidig på generelt grunnlag i en periode på tolv måneder for å utføre arbeidsoppgaver av samme art som ble utført under ansettelsen som ble avsluttet. Karantenebegrensningen gjelder utelukkende midlertidig ansettelse på generelt grunnlag. 

Karantenen omfatter ?arbeidsoppgaver av samme art?

Under karantenen vil det ikke være adgang til å inngå nye midlertidige ansettelser på generelt grunnlag for å utføre «arbeidsoppgaver av samme art» som ble utført under den utløpte ansettelsen. En karantene vil ikke bare omfatte nøyaktig like oppgaver som de utførte. Karanteneperioden vil omfatte både samme og likeartede oppgaver som har vært utført av midlertidig ansatt arbeidstaker på generelt grunnlag.

Varslingsrett

§2-4 (Arbeidsmiljøloven) Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten.

§2-5 (Arbeidsmiljøloven) Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i samsvar med § 2-4 er forbudt.

Jeg mista jobben fordi jeg bråkte, det vil si at jeg ønsket snakke saklig om arbeidskontrakten før den ble fornyet. Det er frustrerende å tenke på at jeg ikke gjorde noe galt, men at det er jeg som måtte gå. Hvorfor skal den som yter makten få sitte igjen, og herske videre? 

Diskriminering av ansatte

Retten til lege/tannlege fikk vi ikke, til tross for at de andre faste ansatte fikk dette. Jeg stilte på ny spørsmål om likebehandling i forhold til diskriminering av midlertidig ansatte (Jf. Arbeidsmiljøloven §13-1), men fikk til svar at slik var det å være tilkallingsvikar.

Hadde jeg vært tilkallingsvikar i ordets rette forstand, hadde jeg nok hatt tid til å legge lege- og tannlegebesøk til tider jeg ikke jobbet. Men i full stilling med jobb mellom åtte til halv fire, var det ikke lett å legge disse besøkene utenom arbeidstid. 

Dessuten følte jeg meg utnyttet, jeg hadde ingen oppsigelsestid, og jeg følte jeg ikke fikk sykmelde meg (tidligere tilkallingsvikarer fikk beskjed om at de ikke trengte komme tilbake etter sykmeldinger). Jeg fikk ikke lov til å uttale meg om hvordan jeg opplevde arbeidsmiljøet, og jeg fikk ikke tatt opp boliglån. Jeg hadde ingen rettigheter i det hele tatt! 

 

Ny rammeavtale

Som tilkallingsvikar i full stilling i nesten ett år, begynte jeg å stille spørsmål ved ansettelsen. Hvorfor kalle det tilkalling når jeg jobbet fullt?

I mars i år skulle rammeavtalen forlenges og vi ble kalt inn til møte hvor de ytret behov for oss ut året, og muligens lenger. Vilkårene ville være de samme som før. Da hadde jeg jobbet i full stilling som tilkallingsvikar siden mai året før.

Før kontraktinngåelsen ba jeg om et møte med ledelsen, med bakgrunn i at rammeavtalen ikke var i samsvar med hvordan vi faktisk jobbet. Og ettersom flere av oss jobbet i full stilling som tilkallingsvikar, og de hadde behov ut året, ytret vi et ønske om endring av rammeavtalen. Vi ønsket engasjement eller fast stilling, men det var det ikke grunnlag for. Jeg fikk til svar at det var frivillig å jobbe der, så jeg måtte godta eller så var jeg ferdig som tilkallingsvikar. Jeg valgte å fortsette som tilkallingsvikar.

Så kom april. Da var de i tvil om de skulle forlenge avtalen med meg fordi de hadde vært en organisasjon med så mye støy og uro, at nå trengte de ikke mer av det. De ville ikke ha mer spørsmål rundt tilkalling, engasjement og tilsettinger fra meg.

 

Trodde ikke mine egne ører

Det er fredag 28.april og tredje dagen som syk. Mobilen ringer. 

"Hei, jeg har prøvd og ringt deg et par ganger. Jeg sitter midt i et link-møte så skal være kort. Vi har kommet til en beslutning om at vi ikke trenger din arbeidskraft videre etter april. Det er rett og slett fordi du styrer for mye med at du ikke er tilfreds som tilkallingsvikar, og at vi ikke orker de kampene mer. 

Vi orker ikke ansatte som bråker og styrer og ikke er fornøyd. Fordi det har du gjort mange ganger, senest så sa du fra rett før påsken." 

Dette er kanskje fordi dere vet dere driver på kanten, ville jeg vite. "Det er ikke riktig, fordi vi har tilkallingsvikarer med riktige rettigheter."

Jeg ble sittende så paff. Hørte jeg riktig!? Oppsigelse? På telefonen!? De skulle ikke forlenge avtalen til tross for cirka 10 000 saker i kø!? Det her kunne umulig være saklig. Vi snakker om pasienter som venter på reisegodtgjørelser, og saksbehandlingstid allerede langt etter skjemaet. Jeg visste det var useriøst fra før, men nå fikk jeg det bekreftet veldig sterkt. Gjengjeldelse for varsling.