Ansettelse av nye tilkallingsvikarer

To virkedager senere etter min avgang gikk det ut beskjed fra ledelsen om at de var på utkikk etter opptil fire nye tilkallingsvikarer, fordi de så behov for å knytte til seg flere tilkallingsvikarer for å holde produksjonen oppe gjennom sommeren. Allerede den 15. mai starter to nye tilkallingsvikarer. I tillegg er vikarbruken på hovedkontoret nylig økt fra 4 til 6.

Hva med karanteneloven på denne arbeidsplassen?

Hva menes med karantene?

En generell adgang til midlertidig ansettelse begrenses med en karanteneperiode på tolv måneder for arbeidsgiveren i de tilfellene arbeidstakeren ikke får videre ansettelse. Karantenebestemmelsen fremgår av § 14-9 nytt syvende ledd. Ved avtaleperiodens slutt, vil arbeidsgiver stå fritt til enten å avslutte arbeidsforholdet (uten å oppgi grunn), eller å videreføre ansettelsen i fast stilling, eventuelt som en midlertidig ansettelse, men på et annet grunnlag. Dersom arbeidsforholdet avsluttes, inntrer en karantene på arbeidsoppgavene, det vil si et forbud mot å ansette noen midlertidig på generelt grunnlag i en periode på tolv måneder for å utføre arbeidsoppgaver av samme art som ble utført under ansettelsen som ble avsluttet. Karantenebegrensningen gjelder utelukkende midlertidig ansettelse på generelt grunnlag. 

Karantenen omfatter ?arbeidsoppgaver av samme art?

Under karantenen vil det ikke være adgang til å inngå nye midlertidige ansettelser på generelt grunnlag for å utføre «arbeidsoppgaver av samme art» som ble utført under den utløpte ansettelsen. En karantene vil ikke bare omfatte nøyaktig like oppgaver som de utførte. Karanteneperioden vil omfatte både samme og likeartede oppgaver som har vært utført av midlertidig ansatt arbeidstaker på generelt grunnlag.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar